ระบบฉีดพ่น

  ระบบฉีดพ่นกำจัดปลวก Soiltreament คือ การป้องกันและ กำจัดปลวก ใต้ดินที่มีประสิทธิภาพด้วยการอัดและพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงดินครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร
 
        ขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบ Soil Treatment กำจัดปลวก
อย่าปล่อยให้บ้านคุณเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวกเมื่อคุณต้องการแน่ใจว่าบ้านคุณได้รับการปกป้องคุณจำเป็นต้องได้รับการบริการกำจัดปลวกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนในการใช้สารเคมีเพื่อ กำจัดปลวก และ แมลงทุกชนิด
1.) สำรวจอย่างละเอียดเพื่อระบุระดับปัญหาปลวก และแมลงรบกวนในบ้านของท่าน
2.) ประเมินโครงสร้างบ้านของท่านเพื่อการใช้สารเคมีที่เหมาะสมในขั้นตอนนี้ท่านควรได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และ การปลูกพืชบางชนิดซึ่งท่านควรทำเพื่อให้บ้านของท่านได้รับการป้องกันจากแนวป้องกันปลวกที่มีประสิทธิภาพ
3.) ขั้นตอนการสร้างแนวป้องกันปลวกด้วยสารเคมี

         ภายนอก

อัดสารเคมีกำจัดปลวกลงในท่อใต้พื้นบ้าน (ต้องคำนวนจำนวนลิตร/หัวท่อด้วย)Soil Treatment รอบตัวบ้าน โดยใช้เหล็กตัว T จิ้มลงในพื้นดินทุกๆ 1 ตารางเมตร ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 40-50 เซนติเมตรสเปรย์พรหมพื้นหน้าดินรอบตัวบ้าน
 
        ภายใน

ใช้เข็มฉีดยา ฉีดสารเคมีกำจัดปลวกลงไปในเนื้อไม้ บัว บิ้วฝ้า และบริเวณจุดเสี่ยงทั้งหมด (ห่างกันจุดละ 1-2 ฟุต) ใช้ถังสเปรย์พรหมด้านนอกเนื้อไม้อีกครั้งรวมถึงจุดเสี่ยง การเจาะพื้นในบ้าน จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นักวิชาการ(ขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลัก และท่อ ใต้บ้าน)ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดปลวกชนิดน้ำเคลือบผิวหน้าดินแบบครอบคลุมทุกตารางเมตร รอบนอกอาคาร โดยทำห่างจากแนวอาคารโดยรอบไม่ต่ำกว่า 1 เมตร โดยใช้สารเคมีกำจัดปลวกที่ผสมเสร็จในปริมาณ 2 ลิตร ต่อตารางเมตร การทำบริการกำจัดปลวกจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชาร์ป เป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด


16 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 298 ครั้ง

Engine by shopup.com