ระบบวางท่ออัดน้ำยากำจัดปลวก CHEMICAL PIPE

ระบบวางท่อกำจัดปลวกอัดน้ำยา คือการวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ไว้ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงฉีดพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดินใต้อาคารเพื่อทำให้พื้นดินส่วนดังกล่าวเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารหรือบ้านเรือนของเราได้ โดยมี

วิธีปฏิบัติงานตามขั้นตอนระหว่างก่อสร้างดังนี้
1). เจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อกำจัดปลวก HDPE Pn6 ขนาด 20mm. ตามแนวคานคอดิน โดยใช้แค้มป์ HDPEเจาะยึดตามแนวท่อ HDPE ระยะห่างจุดละ 100 เซนติเมตรแล้วเจาะรูท่อระหว่างกลางแค้มป์ HDPEที่ยึดตามแนวคานเพื่อใส่หัวสปิงเกอร์ระยะห่าง 70 เซนติเมตรแต่ละหัวจะมีความยาวของท่อกำจัดปลวกปล่อยน้ำยาเคมี 20 เมตร /1หัวอัด
2.) เจ้าหน้าที่จะทำการอัดสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดปลวกภายในตัวอาคารก่อนการปิดแผ่นพื้นโดยใช้เครื่องอัดสารเคมีแรงดัน 25 ปอนด์ / ตารางนิ้วอัดสารเคมีลงดินอีกประมาณ 30-80 เซนติเมตร โดยกำหนดตารางเมตรละ 5 ลิตรจากนั้นจะทำการสเปรย์น้ำยาเคลือบหน้าผิวดินทุกตารางเมตร โดยกำหนดตารางเมตรละ 2 ลิตร รวมน้ำยาที่ใช้ทั้งหมด 7 ลิตร /1 ตารางเมตร (อัตราส่วนผสม 1/100)
3.) เมื่อโครงสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จบริเวณรอบนอกตัวอาคารเจ้าหน้าที่จะทำการอัดสารเคมีเพื่อป้องกันปลวกรอบนอกตัวอาคารโดยใช้ระยะห่างประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อสร้างเป็นแนวฐานวางระบบท่อป้องกันปลวก
4.) เจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งกล่องเก็บหัวท่อกำจัดปลวก บริเวณพื้นที่ภายนอกตัวอาคารโดยติดกล่องเก็บหัวท่อกำจัดปลวก ให้ติดผนังอาคารและสูงจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร(หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่)
5.) เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คทุกการวางท่อกำจัดปลวก 2เดือน/ครั้งตลอดสัญญาบริการ จนครบกำหนด


16 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 278 ครั้ง

Engine by shopup.com